Słuchamy, dbamy i przewidujemy, dzięki czemu każdy kolejny dzień zbliża Grupę PZU do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. 

mln zł

planowana redukcja kosztów stałych do 2018 roku

%

zwrotu ROE - nadrzędny cel Grupy PZU w obszarze rentowności

%

rentowność ubezpieczeń majątkowych (wskaźnik mieszany) do 2020 roku