Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także w Europie Środkowo - Wschodniej. Od ponad 200 lat tym, co stanowi tożsamość Grupy PZU jest działalność ubezpieczeniowa. Ponadto, w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju oraz odpowiadając na potrzeby Klientów, Grupa PZU rozszerza swoją aktywność w obszarze inwestycji i zdrowia, a także sektora bankowego.

%

utrzymanie wysokiej rentowności ubezpieczeń na życie

%

dynamiczny wzrost składki przypisanej brutto r/r

%

dynamika wzrostu przychodów PZU Zdrowie