Systematycznie umacniamy się na pozycji lidera usług finansowych. Dziś marka PZU to ubezpieczenia, produkty bankowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne, a także usługi medyczne. 

%

udział Grupy PZU w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych po trzecim kwartale 2016 roku

%

udział PZU Życie w okresowej składce przypisanej brutto po trzech kwartałach 2016 roku, stanowiącej o przewadze konkurencyjnej PZU Życie na rynku

mld zł

wartość aktywów netto zarządzanych przez TFI PZU