W PZU wierzymy, że zrozumienie oczekiwań naszych klientów i innych interesariuszy, troska o rozwój pracowników, zaangażowanie w działalność społeczną i ochronę środowiska to nieodzowne elementy odpowiedzialnego biznesu i filary budowy wartości nowoczesnej firmy.

PLN

środki zebrane podczas sponsorowanych przez PZU imprez biegowych

pracowników PZU zaangażowanych w wolontariat

ton

roczna redukcja papieru dzięki rezygnacji z gazet papierowych